WYBIERZ ŻYCIE!

Życie w Chrystusie to wartość, skarb i realne doświadczenie. Bez Chrystusa żyjemy, ale pozostajemy „martwi w naszych grzechach”, a końcem takiego „życia” jest wieczne potępienie i ciemność.

Zamiast być „chodzącym trupem”, martwym z powodu grzechów i pozbawionym nadziei na wieczność z Bogiem, możemy doświadczyć, już tu na ziemi, prawdziwego i pełnego nadziei życia. Jan apostoł napisał: „Bóg dał nam życie wieczne, które jest życiem w Jego Synu. Kto przyjmuje Syna, ma życie. Kto nie przyjmuje Syna Bożego, nie ma życia. Napisałem to wam, wierzącym w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”.

Zachęta z Biblii brzmi: „Wybierz życie!”, „Bądź w Chrystusie i żyj!”.

Tekst książki jest zapisem refleksji, które towarzyszyły autorowi podczas czytania, słuchania i dyskutowania o treści Ewangelii i Pierwszego Listu Jana. Pisma apostoła Jana kryją niezmierzone bogactwo treści, która może i powinna być wciąż na nowo odkrywana przez chrześcijan w każdym pokoleniu.