WOJCIECH BORYS – MISJA W MOŁDAWII

Mołdawia to jedno z najbiedniejszych państw Europy. Problemów jest w tym kraju wiele: brak dostępu do bieżącej wody, rozbicie więzi rodzinnych wynikające z masowej emigracji zarobkowej,bezrobocie, bieda. Na problemy ekonomiczne i społeczne nakładają się problemy polityczne, jak na przykład wspieranie od wielu lat przez Rosję separatystycznej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, która choć niewidoczna na naszych mapach politycznych,funkcjonuje jak oddzielne państwo.

Stolica kraju — Kiszyniów, stanowi jedną z niewielu enklaw nowoczesności i rozwoju w Mołdawii, tymczasem na prowincji życie toczy się wśród powszechnej biedy i braku perspektyw na lepszą przyszłość.

W Mołdawii od wielu lat pracuje misyjnie Wojtek Borys — założyciel i dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci. Działania misyjne obejmują m.in. wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży, organizowanie letnich ewangelizacji dla dzieci z mołdawskich wiosek, pomoc medyczną (zaopatrywanie miejscowej ludności w aparaty słuchowe i okulary) czy też integrowanie lokalnego środowiska ewangelicznie wierzących chrześcijan. Ważnym aspektem pracy w Mołdawii jest też wspieranie antyaborcyjnych działań mołdawskiej Misji Liora.

Bazą dla działań misyjnych jest miasto Strășeni (żyje w nim ok. 18 tysięcy mieszkańców), gdzie znajduje się Dom Misyjny Metanoia — miejsce spotkań Mołdawian i Polaków, a przede wszystkim miejsce, gdzie spotykają się dzieci. Od poniedziałku do piątku mają one możliwość skorzystania z oferty klubu gier planszowych, uczestniczą w studium biblijnym, spędzają czas na zabawie w ogrodzie (przy dobrej pogodzie)lub w murach budynku. Metanoia to również baza noclegowa i wypadowa dla grup Polaków, którzy zaangażowani są w niesienie pomocy i różne projekty misyjne.

Letnie ewangelizacje dzieci to intensywny(przeważnie pięciodniowy) czas zabaw, wspólnego śpiewania piosenek, konkursów i opowieści, z których najważniejszą jest historia o Jezusie Chrystusie. Każdy z pięciu dni poświęcony jest innej prawdzie zawartej w Biblii. O tych pięciu biblijnych prawdach mówi również pięciokolorowa flaga, przypomina o nich także pięć kolorowych koralików na bransoletkach, które otrzymują uczestnicy letnich ewangelizacji. Kolor złoty/żółty odzwierciedla prawdę o Niebie i kochającym Bogu, kolor czarny symbolizuje prawdę o grzechu i jego konsekwencjach, kolor czerwony odnosi się do zbawiennej ofiary Pana Jezusa na krzyżu,ofiary zapewniającej nam możliwość bycia czystym i usprawiedliwionym przed Bogiem (kolor biały). Jest wreszcie kolor zielony, mówiący o konieczności wzrastania w wierze i łasce Bożej.

Praca z dziećmi to wielki przywilej i odpowiedzialność. Przywilej, gdyż Pan Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, bo do takich jak one należy Królestwo Boże” (Łukasza 18, 16), a odpowiedzialność, ponieważ to, czym nasycimy dzieci w młodości, często staje się wzorcem wiary i przekonań na późniejsze lata.

Mołdawia według słów Wojtka Borysa to „mały kraj,który potrzebuje naszych wielkich serc”. Wojtek i Kasia Borys wraz z Tomkiem i Hanią mieszkają w Skoczowie. Kontakt z Wojtkiem jest możliwy poprzez stronę internetową: www.mpd.org.pl