NIOSĄC WIEDZĘ, POMOC I NADZIEJĘ – RELACJA ZE SPOTKANIA (4.03.2018)

Niesienie wiedzy (edukacja), pomocy i nadziei dla mieszkańców wielu państw świata to cel załogi statku Logos Hope — największej pływającej księgarni świata. Wśród misjonarzy, którzy zakosztowali „wielkości i niezwykłości Boga na głębinach” była Natalia Arciszewska.

Statek należy do organizacji chrześcijańskiej Operation Mobilization (w skrócie OM), której działania obejmują ponad 100 krajów świata. Misją OM jest motywowanie i wyposażanie ludzi, by dzielili się Bożą miłością z mieszkańcami całej ziemi. W centrum działań pozostaje Ewangelia — dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie — której przesłanie niesione jest słowem i czynem.

Logos Hope, który poznała Natalia, to 400 wolontariuszy z ponad 60 państw. Ich odpowiedzialność podzielona jest na służbę na pokładzie, w maszynowni, stołówce czy też w bogato wyposażonej księgarni. Swoją roczną „przygodę” na statku Natalia rozpoczęła w Ghanie, potem była Republika Zielonego Przylądka, Wyspy Kanaryjskie, Gujana i kraje regionu Karaibów. Pobyt w portach odwiedzanych państw był okazją dla miejscowej ludności, aby skorzystać z oferty księgarni na statku, a dla wolontariuszy — załogi Logos Hope — rozpoczynał się czas działań na lądzie, często we współpracy z lokalnymi Kościołami. Zakres służby (aktywności) był uzależniony od lokalnych potrzeb: praca z dziećmi, pomoc w remoncie różnych obiektów, rozdawanie filtrów do wody, służba muzyczna czy spędzanie czasu na rozmowach z mieszkańcami.

Jednym z rozmówców Natalii był Delroy z Jamajki, który zwrócił się do niej z taką prośbą: „Chciałbym zostać dzieckiem Bożym”. Czy można wyobrazić sobie przyjemniejszą rozmowę niż taka, której treścią jest mówienie o nadziei w Chrystusie? Dla Natalii była to okazja, aby powiedzieć o Bogu, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. Delory miał sposobność, aby w modlitwie wyznać swoje grzechy, pojednać się z Bogiem i zyskać nadzieję w Chrystusie.

Natalia Arciszewska zakończyła swoją opowieść pytaniem pozostawionym uczestnikom „Bliskiego spotkania ze statkiem Logos Hope”: „Jaka jest Twoja nadzieja?”.

O nadziei — tej w Chrystusie — opowiada tekst znanej i popularnej pieśni, której autorami są Keith Getty i Stuart Townend:

„Nadzieję odnalazłem w Nim
On moją siłą światłem mym
On fundamentem twierdzą tą
Co zniesie najstraszniejszy grom
Miłości szczyt pokoju Bóg
Uciszy strach nasyci głód
On pocieszyciel życia sens
W Jego miłości schronię się”.