MISJA W UGANDZIE – HONORATA I PIOTR WĄSOWSCY

Wszystko zaczęło się od niepozornego słowa „Uganda”, które Honorata Wąsowska usłyszała w swoim sercu w trakcie modlitwy i postu, kiedy przebywała w Australii.

Jak każde słowo od Boga, i to miało w sobie potencjał, by zmienić życie wielu ludzi. W tym przypadku chodziło m.in. o sieroty mieszkające w zachodniej Ugandzie, w dystrykcie Kyenjojo. Dzieło rozpoczęte przez Boga w 2007 r. rozrasta się i coraz więcej ludzi z Ugandy oraz z Polski angażuje się w pomoc. Prowadzonych jest szereg projektów, które koordynowane są obecnie przez małżeństwo Honoratę i Piotra Wąsowskich. Misyjną drogę Honoraty Wąsowskiej — dziewczyny z Ugandy, można poznać bliżej dzięki książce pt. „Aby do czegoś dojść… trzeba wyruszyć w drogę”, która jest zbiorem myśli i refleksji zrodzonych podczas wyjazdów misyjnych.

W opowieści Honoraty pojawiała się często postać pewnej kobiety, założycielki organizacji Bringing Hope To The Family. Tak o niej Honorata pisze w swojej książce: „Jej imię w języku angielskim — Faith znaczy wiara. Jej drugie imię — Kunihira, w ich lokalnym języku Rutooro znaczy nadzieja, a trzecie imię, które nosi — Filo, jest tłumaczone jako miłość. Faktycznie widzę to na własne oczy, że ona jest kobietą wiary, nadziei i miłości. W ciągu siedmioletniej historii Bringing Hope To The Family pomogła tysiącom katolików, anglikanów, protestantów, muzułmanów i niewierzących. W jej życiu widzę praktyczne zastosowanie słów Apostoła Pawła: Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach.

Powołana do koordynowania działań w Ugandzie, Misja Brama Nadziei (ang. Gate of Hope) odpowiada za realizacje różnorodnych przedsięwzięć. Zaliczamy do nich: przedszkole i szkołę „King David”, dom „Agape” dla dziewcząt z dziećmi w kryzysowej sytuacji czy Polski Dom Misyjny w Kaihurze. Misja wspiera edukację dzieci poprzez pomoc finansową w ramach adopcji serca i szkolenia nauczycieli, organizuje cyklicznie (co dwa tygodnie) wiejskie ewangelizacje dzieci oraz organizuje liczne akcje wsparcia dla potrzebujących, np. „mały biznes dla wdowy”.

Wszelkie działania, które są podejmowane przez Honoratę i Piotra w Ugandzie, zostały zrelacjonowane i wciąż są opisywane na stronie internetowej: www.misjafryka.wordpress.com

Honorata i Piotr Wąsowscy mieszkają w Kaliszu i są, oprócz misji w Ugandzie, zaangażowani w pracę zboru Kościoła Bożego w Chrystusie w Kaliszu. Piotr, jako terapeuta uzależnień, organizuje też pomoc dla osób w kryzysowej sytuacji.