Misja w Bośni

Željko i Lela Puja od kilkunastu lat prowadzą misję w Bośni i Hercegowinie docierając z Ewangelią do ludzi w jednym z najtrudniejszych miejsc w Europie: podzielony po wojnie bałkańskiej kraj (istnieją nadal pola minowe!), po części muzułmański, po części prawosławny, z ogromnymi problemami gospodarczymi i obecnością żołnierzy z Unii Europejskiej, którzy stacjonują, aby utrzymać w nim pokój. W takim miejscu, korzystając z pomocy kilkorga wolontariuszy, prowadzą misję, której nie powstydziłby się całkiem duży kościół. Ich serce do głoszenia Ewangelii i służenia ludziom potrzebującym jest absolutnie niezwykłe.

Oto parę słów od Željko i jego żony Leli:

Przyjechaliśmy do Bośni w 2001 roku. Zdecydowaliśmy pozostać w Tuzli i taki był początek Kościoła Nowa Nadzieja, w którym służymy do dzisiaj. Dziś „Nowa Nadzieja” to nie tylko kościół w Tuzli, ale sieć kościołów w różnych częściach Bośni. W planach mamy zakładanie nowych wspólnot. Powołaliśmy też służbę „Wave” („Fala”), której celem jest ewangelizacja przez edukację i działalność społeczną. Działamy wśród osób starszych i dzieci ze specjalnymi potrzebami. Od kilku lat jesteśmy też zaangażowani w pomoc uchodźcom i jest nam dane widzieć jak wielu z nich przychodzi do Chrystusa.

Željko i jego zespół są otwarci na współpracę z Kościołem w Polsce. Od wielu lat przyjeżdżają do naszego kraju, aby inspirować i zachęcać do współpracy. Pozostają w przyjacielskiej relacji, między innymi, z Kościołem Bożym w Chrystusie „Dom Boży” w Warszawie i Kościołem Chrześcijan Baptystów w Białymstoku. Podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce (wrzesień 2018) pastor Željko podkreślił: „Chciałbym widzieć misjonarzy z Polski służących w Bośni. To jest nasz główny cel przyjazdu.Chciałbym, abyśmy tworzyli jedną wielką chrześcijańską rodzinę”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości wyjazdu misyjnego do Bośni, skontaktuj się z nami. Jeśli chciałbyś wesprzeć projekty ewangelizacyjne, edukacyjne i działalność społeczną Željko i Leli z Kościoła „Nowa Nadzieja” możesz to zrobić przekazując darowiznę na konto Misji Pielgrzym z dopiskiem: „Darowizna – misja w Bośni”. 


AKTUALNOŚCI – WIEŚCI OD ŽELJKO I LELI

WYJAZD MISYJNY DO BOŚNI

Na przełomie lutego i marca 2019 roku w Bośni przebywała Iza Szafraniec (https://www.facebook.com/iza.szafraniec), misjonarka zaangażowana w służbie od 2009 roku. Jej szczególnym powołaniem jest szkolenie osób, które prowadzą pracę wśród dzieci, aby  mogły prowadzić je do głębszej relacji z Bogiem, nauczać prawd biblijnych i wyposażać młode pokolenie do aktywnego funkcjonowania w Ciele Chrystusa. 

Tak relacjonuje swój wyjazd sama Iza: „Poprowadziłam dwa spotkanie dla dzieci i miałam okazję do odbycia wielu indywidualnych rozmów z Veldinem, który na co dzień zajmuje się pracą wśród dzieci w Tuzla. Kiedy głosiłam Ewangelię obecnym na spotkaniach dzieciakom mogłam widzieć jak pokutują z grzechów i oddają swoje życie Jezusowi! Szczególnie jedna dziewczynka była bardzo poruszona! Bóg był blisko i odczuwaliśmy Jego świętą obecność i miłość! Miałam okazję do wielu spotkań i rozmów z liderami Kościoła. Zaangażowano mnie w niektóre stałe aktywności wspólnoty, takie jak kurs języka angielskiego, który jest sposobem służenia przez chrześcijan lokalnym mieszkańcom (w zdecydowanej większości muzułmanom). Spędziłam w Tuzli dużo czasu modląc się o Bośnię i ogłaszając życie nad tą ziemią. Wybrałam się także do Sarajewa, gdzie spotkałam polską misjonarkę, mieszkającą w Bośni z rodziną od 10 lat! Podczas, trwającej trzy godziny, podróży autobusem miałam przywilej rozmawiać z muzułmankami. Rozmowy toczyły się wokół codziennych spraw i bolesnych wydarzeń z czasów wojny z lat 90. XX wieku, która odcisnęła swoje piętno na życiu mieszkańców regionu. Wyjazd do Bośni był dla mnie wielką lekcją otwierającą oczy i dotykającą serca! Pan Bóg mnie zaskoczył! Dziękuję wszystkim, którzy wsparli finansowo mój wyjazd! Niech Wam Pan obficie błogosławi!”.

Iza przekazała też wsparcie finansowe dla Kościoła w Tuzli. Część tych pieniędzy pochodziła ze zbiórki, którą organizowała Misja Pielgrzym. Darczyńcami byli: Sławomir P., Joanna N. i Jakub K.

Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową:

 www.protestantibh.com