Kontakt

[recaptcha]


E-mail: kontakt@misjapielgrzym.pl

Konto bankowe:

Kościół Boży w Chrystusie Misja Pielgrzym

17 1020 3378 0000 1502 0090 2544

Możesz wesprzeć działalność regulaminową Misji Pielgrzym (www.misjapielgrzym.pl/o-misji-pielgrzym) wpłacając darowiznę na podane konto.

WOKÓŁ MISJI.
WYBÓR CIEKAWYCH STRON

www.bsm.org.pl

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne (BSM) jest organizacją zrzeszającą wyznawców Jezusa Chrystusa z różnych denominacji, którzy pragną wspólnie realizować nakaz misyjny Pana Jezusa, aby zanieść ewangelię do narodów, które nie mają jeszcze do niej dostępu.

www.gpch.pl

Głos Prześladowanych Chrześcijan to służba polegająca na współpracy z chrześcijanami, którzy cierpią z powodu wiary w Jezusa. Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan jest członkiem International Christian Association, w ramach którego współpracuje m.in. z międzynarodową organizacją The Voice of the Martyrs, wspierającą prześladowany Kościół od niemal 50 lat.

www.mpd.org.pl

Założycielami Misji Przyjaciół Dzieci są Kasia i Wojtek Borysowie. Tak piszą o sobie: „W służbie wśród dzieci mamy przywilej być zaangażowani od 1992 r. Naszym nadrzędnym celem jest głoszenie Ewangelii dzieciom oraz nauczanie biblijnych prawd dotyczących dzieci. Chcemy również wspierać chrześcijańskie wspólnoty i kościoły w pracy z dziećmi oraz rodziców i opiekunów. Nade wszystko chcemy naszym życiem i służbą wielbić i chwalić Boga”. Głównym kierunkiem służby Kasi i Wojtka jest Mołdawia. 

www.misjafryka.wordpress.com

Wszystko zaczęło się od niepozornego słowa „Uganda”, które Honorata Wąsowska usłyszała w swoim umyśle w trakcie modlitwy i postu. Jak każde Słowo od Boga i to miało w sobie potencjał, by zmienić życie wielu ludzi. W tym przypadku chodziło m.in. o sieroty mieszkające w zachodniej Ugandzie, w dystrykcie Kyenjojo. Dzieło rozpoczęte w 2007 rozrasta się i coraz więcej ludzi z Ugandy oraz Polski angażuje się w pomoc. Od 2014 roku istnieje w Ugandzie oddział polskiej misji NGO „Gate of Hope”, w ramach którego prowadzonych jest szereg projektów koordynowanych przez małżeństwo Honoratę i Piotra Wąsowskich z Kalisza.

www.ompolska.org

Operation Mobilization (OM) Polska istnieje, by wyposażać i wspierać lokalne kościoły, tak by mogły nieść nadzieję i pomoc wszystkim ludziom i wszystkim narodom. Pracą OM Polska kierują Donna i Arek Delikowie, mieszkający w Kutnie.

www.opendoors.pl

Open Doors wspiera duchowo i materialnie prześladowanych wyznawców Chrystusa, dostarcza im Biblie, chrześcijańską literaturę, prowadzi kursy i projekty samopomocowe, dodaje otuchy więźniom, pomaga rodzinom zamordowanych męczenników. Open Doors informuje opinię publiczną o prześladowaniach chrześcijan w XXI wieku, prowadzi wykłady, wydaje publikacje, zachęca do modlitwy za dotkniętych prześladowaniami.

www.szkola-misyjna.org

Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła stawia sobie za cel wybór i przygotowanie misjonarzy – ochotników do pracy poza granicami Polski. Tak o wypowiada się o jej celach – dziekan – Robert Boryczka: „Wierzymy, ze polski Kościół jest w stanie prowadzić zorganizowaną i prowadzoną przez Ducha Świętego działalność misyjną oraz wziąć odpowiedzialność duchową i finansową za wysyłanych misjonarzy. Szkoła Misyjna jest dziełem chrześcijan różnych kościołów i misji. Pragniemy współpracować z wszystkimi kościołami chrześcijańskimi w Polsce”.