WYJAZD MISYJNY DO BOŚNI

Na przełomie lutego i marca 2019 roku w Bośni przebywała Iza Szafraniec (https://www.facebook.com/iza.szafraniec), misjonarka zaangażowana w służbie od 2009 roku. Jej szczególnym powołaniem jest szkolenie osób, które prowadzą pracę wśród dzieci, aby  mogły prowadzić je do głębszej relacji z Bogiem, nauczać prawd biblijnych i wyposażać młode pokolenie do aktywnego funkcjonowania w Ciele Chrystusa. 

Tak relacjonuje swój wyjazd sama Iza: „Poprowadziłam dwa spotkanie dla dzieci i miałam okazję do odbycia wielu indywidualnych rozmów z Veldinem, który na co dzień zajmuje się pracą wśród dzieci w Tuzla. Kiedy głosiłam Ewangelię obecnym na spotkaniach dzieciakom mogłam widzieć jak pokutują z grzechów i oddają swoje życie Jezusowi! Szczególnie jedna dziewczynka była bardzo poruszona! Bóg był blisko i odczuwaliśmy Jego świętą obecność i miłość! Miałam okazję do wielu spotkań i rozmów z liderami Kościoła. Zaangażowano mnie w niektóre stałe aktywności wspólnoty, takie jak kurs języka angielskiego, który jest sposobem służenia przez chrześcijan lokalnym mieszkańcom (w zdecydowanej większości muzułmanom). Spędziłam w Tuzli dużo czasu modląc się o Bośnię i ogłaszając życie nad tą ziemią. Wybrałam się także do Sarajewa, gdzie spotkałam polską misjonarkę, mieszkającą w Bośni z rodziną od 10 lat! Podczas, trwającej trzy godziny, podróży autobusem miałam przywilej rozmawiać z muzułmankami. Rozmowy toczyły się wokół codziennych spraw i bolesnych wydarzeń z czasów wojny z lat 90. XX wieku, która odcisnęła swoje piętno na życiu mieszkańców regionu. Wyjazd do Bośni był dla mnie wielką lekcją otwierającą oczy i dotykającą serca! Pan Bóg mnie zaskoczył! Dziękuję wszystkim, którzy wsparli finansowo mój wyjazd! Niech Wam Pan obficie błogosławi!”.

Iza przekazała też wsparcie finansowe dla Kościoła w Tuzli. Część tych pieniędzy pochodziła ze zbiórki, którą organizowała Misja Pielgrzym. Darczyńcami byli: Sławomir P., Joanna N. i Jakub K.